Mailform van http://kids.arrowsweb.nl

* Naam:
 
* E-mail adres:
 
Adres van uw site: (bijvoorbeeld: www.uw-site.nl)
 
De naam van uw site: (bijvoorbeeld: Tekeningen van Pietje)
 
* Type hier uw berichtje:
(De velden met een * zijn verplicht)
Door ons een bericht te sturen,
al dan niet door middel van het invullen van het berichtenvenster,
geeft u aan akkoord te gaan met onze voorwaarden zoals die hieronder zijn aangegeven.
 
 Voorwaarden voor plaatsing van een link op http://kids.arrowsweb:

1 Definities:
www.arrowsweb.nl is een schone startpagina.
Dat betekend dat geen links naar sites met bloot, loterijen en andere kansspelen worden gemaakt.

2 Arrowsweb biedt website eigenaren de mogelijkheid om een link te krijgen op http://kids.arrowsweb.nl.
Niet alle verzoeken zullen worden gehonoreerd.
Arrowsweb verwacht van u dat u een link terug maakt naar http://kids.arrowsweb.nl
uw site moet wel geschikt zijn voor kinderen
In elk geval zullen websites die aanstootgevend wordt geacht niet worden opgenomen.
De webmaster kan naar eigen inzicht een link al dan niet plaatsen
Er bestaat geen recht op plaatsing van een link.
Er kan op geen enkele manier een claim worden gelegd op het recht tot plaatsing van een link.

3 Een gewone tekstlink is in beginsel vrij van kosten.

4 Voor links op bijzondere plaatsen en voor banners kunnen afspraken worden gemaakt
Daarvoor gelden de, in de betreffende overeenkomst vastgelegde regels.

5 De webmaster zal links niet meer werken te verwijderen.
Een link kan worden verwijderd als daar gewichtige reden voor is.
Zulks ter beoordeling van de webmaster.

6 Arrowsweb heeft het recht om aan het e-mail adres waarmee de site is aangemeld,
dan wel het op de site genoemde e-mail adres, sporadisch een e-mail bericht te sturen als dat nodig wordt geacht.
Op grond van deze voorwaarden kan de hier bedoelde e-mail nooit worden aangemerkt als ongewenst of als Spam.

7 Schade claims tegen Arrowsweb, van welke aard ook, zullen nimmer worden gehonoreerd.
Ook zijn uitgesloten gerechtelijke vorderingen evenals het kort geding.

8 Als de eigenaar of webmaster van een site waar vanaf Arrowsweb of een dochterpagina naar toe wordt gelinkt
het verzoek doet die link te verwijderen, zal dit verzoek worden gehonoreerd.

9 Deze voorwaarden kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

10 In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de webmaster.